W jaki sposób uniwersytety kształcą przyszłych nauczycieli i z jakiego powodu tak istotnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem upośledzonym

Posted on 05/01/2020 7:44am

Współcześnie ogromną wagę przykłada się do odpowiedniego i jak najlepszego wykształcenia młodzieży. Wyżej wspomniany fakt potwierdzają przykładowo liczne reformy systemu edukacji przeprowadzane przez kolejnych ministrów.
Wrocławska szkoła wyższa
Author: Laurie Sullivan
Source: http://www.flickr.com
W centrum zainteresowania znajdują się nie tylko przedszkolaki, które są w stu procentach zdrowymi dziećmi, lecz również te z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. O ile uczniowie z problemami w poruszaniu się posiadają szansę zdobycia profesji (np. grafika komputerowego), o tyle licealistom upośledzonym intelektualnie grozi brak zatrudnienia, a co za tym idzie, wykluczenie z życia społecznego.

W zmianie takiej mało wesołej wizji wielki udział mają uniwersytety. Zaangażowani tam pedagodzy często przeprowadzają własne badania, a ich wyniki pozwalają przeorientować, a może nawet podważyć wybrane teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy na bieżąco śledzą wszystkie nowinki, a pozyskaną w ten sposób wiedzę są w stanie przekazać następnemu pokoleniu. Zresztą praca nie finalizuje się na prowadzeniu wykładów i lekturze specjalistycznej literatury. Trzeba jeszcze tak skomponować program studiów, aby jak najlepiej odpowiadał wymogom, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny.

Aby przekonać się, że wykładowcy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wybębnić na klawiaturze laptopa np. frazę oligofrenopedagogika Wrocław - nauczanie oligofrenopedagogiki we Wrocławiu - i w taki oto błyskawiczny sposób zapoznać się z ofertą edukacyjną, jaką w bieżącym roku akademickim przygotowała konkretna szkoła wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy Dolnego Śląska. Program studiów może być realizowany w formie dziennej lub
Studenci
Author: COD Newsroom
Source: http://www.flickr.com
wieczorowej, a nawet na studiach podyplomowych. Jednak w tym ostatnim przypadku należy w dziekanacie przedłożyć dokument zaświadczający ukończenie studiów magisterskich.Szkoła wyższa we Wrocławiu, tak samo zresztą jak każda inna uczelnia w kraju, jest zmuszona zaplanować taki program, który będzie uwzględniał również aktualne uwagi zgłaszane przez zastępców dyrektorów szkół integracyjnych. Chociaż oligofrenopedagogika już od dawna pozostaje oddzielną dziedziną pedagogiki, to oczywiście sama również się rozwija i być może w przyszłości w jej obrębie zostaną wykonane ekstra podziały.

Jeśli poszukujesz czegoś wyjątkowo interesującego na przedstawiany tutaj temat, to kliknij oraz zerknij na tekst tamtego artykułu!

Te wszystkie zabiegi bywają o tyle ważne, że gwarantują osobom niepełnosprawnym umysłowo korzystniejszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie muszą pracować w szkołach średnich - ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne również w specjalnych placówkach, które trudnią się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.

Tags: umiejętności, uczniowie, wykładowcy