Jak działa elektroniczny system obiegu faktur

Posted on 15/03/2020 7:38am

Papierowy obieg zaświadczeń sprawia, iż wydłużony zostaje proces akceptacji zaświadczeń. Faktury późno trafiają do księgowości, co może się łączyć z niebezpieczeństwem naliczania odsetek bądź brakiem możliwości odliczenia VAT w najbliższym możliwym czasie.


Co więcej firma nie posiada konkretnych danych koniecznych do celów zarządzania oraz sprawozdawczości, bo niezarejestrowane faktury bywają przetrzymywane u pracowników.


Trudno jest także określić kto jest bieżącym posiadaczem faktury, chyba, że stosuje się nieefektywną papierową rejestrację zaświadczeń.

Jeśli interesują Cię opisane w tym materiale tematy i chcesz poczytać więcej wiadomości na tego typu temat - kliknij tu oznakowanie magazynu!

Wszelkie sytuacje wymagające konsultacji między pracownikami, czy też nieodzowności pilnego działania (przykładowo wstrzymania płatności czy też wyjątkowej natychmiastowej zapłaty) nastręczają podjęcia ponadplanowych działań np. wysyłki maili czy telefonów. Workflow faktur skutecznie eliminuje wyżej wymienione nieefektywności. Podczas standardowego obiegu faktury kupna będą przekazywane "z rąk do rąk" do odpowiednich pracowników organizacji, odpowiedzialnych za ich aprobatę i należycie przez nich kodowane dla zamiarów odpowiedniego zakwalifikowania kosztów. W czasie tego procesu pracownicy mogą przypisać im właściwe MPK, numery projektu, czy też inne klasyfikatory albo znaczniki wykorzystywane w organizacji na potrzeby działu controllingu. Dane owe możemy jednak zbierać w prosty sposób w systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się ręcznych podpisów składanych w celach zatwierdzenia.
życie


Workflow faktur pozwala na elastyczne kształtowanie ścieżek obiegu dokumentów. Konfiguracja etapów akceptowania, daje również możliwość utworzenia wielu poziomów akceptacji.


Cechą charakterystyczną systemu MDDP do elektronicznego obiegu faktur jest to, iż przy wdrożeniu można ustawić w nim bezgraniczną ilość poziomów (etapów) zatwierdzania w zależności od tego, ilu z nich wymaga Klient.

Tags: projekt, czas, przedsiębiorstwo, sposób